Meer ontmoeten via ondernemers

Ondernemers in de gemeente Middelburg krijgen in het project ‘Samen in de Zeeuwse klei’ handvatten om eenzaamheid bij hun klanten te signaleren. Zij gaan mensen die kampen met eenzaamheid helpen of doorverwijzen. De ondernemer en diens werknemers volgen een workshop. Hoe herken je eenzaamheid? Hoe ga je het gesprek aan? Tijdens de workshop wordt een flyer voor klanten uitgedeeld.

De ondernemer vult enkele keren een vragenlijst in. Er komt een ’terugkom-moment’ om ervaringen te delen.

Informatie over de pilot vindt u hier in de factsheet voor ondernemers en in de Nieuwsbrief van juli 2023.

Presentatie van de ontdekkingen vond plaats op 4 oktober 2023 voorafgaand aan de theatervoorstelling “1”. Lees verder>

Resultaten voor de ondernemer

Het is fijn om iemand te helpen. De onderneming en de werknemers ervaren voldoening. Het is goed voor het bedrijfsimago. De sfeer tussen werknemers wordt positiever. Werknemers werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Resultaten voor de klant

Positieve aandacht door een gesprekje helpt direct. De drempel naar een verwijsadres wordt lager. Je hebt een ontmoeting!

Hoe vaak komt eenzaamheid voor?

Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland. In 2020 geeft gemiddeld 47,0% van de bevolking, gemeten vanaf 18 jaar en ouder, aan eenzaam te zijn. Cijfers van de gemeente Middelburg komen boven het landelijke gemiddelde: 49,1%[1]. Eenzaamheid komt onder alle leeftijdsgroepen en in alle lagen van de bevolking voor. Over het algemeen komt eenzaamheid het vaakst voor onder ouderen, laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen en niet-werkenden. Mensen die aangeven zich eenzaam te voelen, hebben vaker weinig contacten met vrienden en hebben vaker gezondheidsproblemen dan mensen die zich niet eenzaam voelen.

[1] https://statline.rivm.nl/#/RIVM/nl/dataset/50090NED/table?ts=1638895073419


‘Samen in de Zeeuwse klei’

Het Platform Eenzaamheid Walcheren voert in 2023 een pilot uit voor de gemeente Middelburg om ervaring op te doen met deze aanpak. De pilot past bij het nationale Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid.

Wilt u meer informatie over de pilot? Neem dan contact op met projectleider Karin van Bokhoven via kvanbokhoven@zorgbelang-zeeland.nl of 06-834 855 07.